Regisztráció
Információ
Szabályzat
Hírlevél
Fórum
Ajándék kuponok
BLOG
Kreditpont gyűjtés
BINGO

Megnyilt  DealShakert  piac érdemes körülnézni

Szerver idő:04:44:41

Licitbox.hu - Aukció

Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia

Várható végár:
0 kredit
Várható nyertes:
Még nem licitáltak!
Aukció kezdete:
2020-10-31 13:46:00
Várható befejezés:
2020-10-31 13:46:20
129:01:39
Licitálás
Egy licitálással az ár 1 kredittel nő
Termékinformáció
Fix ár:
14000 kredit
Automata Licit
Tól
Ig
Kredit

Információ a termékről

A termék előző eladási ára
A termékre most először lehet licitálni.
Beállított Licitautomata
Tól Ig Licit Szabad
Ön nem állított be licitautomatát
Licitálások
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
Hirdetés

Belső szabadság - Elég jó szülő - elég jó gyerek

Termék leírása:

Badiny Jós Ferenc, 2 könyv és egy eddig Magyarországon soha meg nem jelent jegyzet a professzor úrtól

Rendhagyó, izgalmas, számtalan új hipotézis és meglátás kincsestára ez a most (2014) kiadott Badiny Jós Ferenc kötet. A bibliai események másként látását, a gnosztikus evangéliumok magyar szempontból több mint izgalmas újraértelmezését tartalmazza... 

Egyértelműen Badiny Jós Ferenc egyik legkeresettebb és legjobb műve ez a Jézusról, mint pártus hercegről szóló meghökkentő tanulmány. A magyar őstörténettel foglalkozó alapmunkák közé tartozó kötet egyesíti magában az alternatív vallástörténet és hagyománykutatás szinte minden izgalmas kérdését, ami ma, a XXI. század globális és instabil világában minden bizonnyal jelentős érdeklődésre tarthat számot. 

A szerző ebben a kötetben szereplő másik műve a Magyar Biblia a „A Világ Világosságától jön és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe…”. Ez a frappáns megállapítás a Magyar Biblia mottójából köszönt ránk, mintegy megvilágítva a Magyar Biblia lényegét. Ez az ihletett munka a Napkelet Mah-Gar (magyar) népének a bibliáját adja a világ teremtéséről, magáról a létezésről, az ég feletti és alatti valóságról, a teremtő Nagy Iz-Tenről (Istenről) és minden elfelejtetett, elhallgatott szent tudásról. Mert ez a könyv nem más, mint a Magyarok Bibliája, a Könyvek Könyve, ami az égből nyert tudás titkait tanítja a Mah-Gar (magyar) nép számára az Istentől elrendelt magyar hivatás kötelességeivel együtt. 

Ez a kötet kikerülhetetlen mindazok számára, akik a magyarság szakrális gyökereitkeresik és tudni akarják azt, hogy őseik honnan jöttek, mi volt az ősnyelvük és ősvallásuk. 

A kötetet fontos ábrák, képek, fotók díszítik, teszik teljessé. Nem is beszélve azokról az ihletett, csodálatos festményekről, amelyek a szerző jó barátja és tisztelője, egy érdemtelenül agyonhallgatott argentínai magyar festőművész csodálatos örökségeként kerültek bele a Magyar Bibliába. 

Ez a két könyv együtt egy olyan világba viszi el az olvasóját, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy az örök megismerés világosságát hagyja ott a nyitott lelkű olvasó lelkében, szellemében. 

Továbbá forrásértékű mellékletként a két könyv mellé prof. Badiny Jós Ferenc egy ritka, emigrációban megjelent tanulmányát tesszük közzé, amely 1978-ban Argentínában jelent meg. Ebben a professzor úr határozott, elutasító kritikát fogalmaz meg a finnugorizmussal szemben és kijelöli a jövő magyar őstörténetének az útját, ami a napkelet sumér őstörténetében veszi legendás kezdetét... 
*

BADINY JÓS FERENC (Gács, 1909. április 3. – 2007. március 10.) történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár és vallásalapító. A sumer-magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság) és Jézus pártus származásának hirdetője.

A szó valódi értelmében szabad gondolkodó volt, aki - nyilván az emigrációban kikristályosodott megkérdőjelezhetetlen hazafiasság biztonságérzetével - elvetette a mellébeszélő, az előmenetele érdekében alapvető igazságokat elhallgató, az úgynevezett politikailag korrekt közlési stílust. 

Ezt annak érdekében tette, hogy a régről jött magyarság újra az ősi gyökér hajszálereiből táplálkozhasson, az erkölcsi és szellemi fölépülésének biztosítására. 

Ez az ő életművének kiemelkedő jelentősége, megmásíthatatlan és eltaposhatatlan kisugárzása az elkövetkező időkre. Nos, az ő nevének középső tagja ezt a jövőt JÓSolja nekünk.

A Pártus Jézus az emberi civilizáció és nem mellékesen az egyetemes magyarság egyik legbecsesebb kincse. 

Aki olvassa, megtanul látni. Tisztelet ezért a PROFESSZOR ÚRNAK.
*
--------------------------------------
JÉZUS KIRÁLY A PÁRTUS HERCEG:

• KEGYELEM NÉKTEK ÉS BÉKESSÉG - BEVEZETŐ ELMÉLKEDÉSEK; (Jézus születési helye, Hová lettek Jézus tanítványai? Hová lettek az apostolok írásai? Különbségek Jézus Isten-ember mivoltában, Nag-Hammadiban talált gnosztikus evangéliumok.)

• I. DÁVID FIA; ( A Szövetség.)

• II. A MI ÓSZÖVETSÉGÜNK SZENT HAGYOMÁNYAI, (Én vagyok az életnek kenyere.)

• III. A LÉLEKTANI TÖRTÉNELEM;

• IV. A BETLEHEMI CSILLAG;

• V. MÁRIA ÉS ÉVEZREDES KARIZMÁJA, (Boldogasszony anyánk, Az Égkirálynő - avagy a szűz, aki szül! Az Ég Királynője a sumíroknál.)

• VI. MÁRIA SZÁRMAZÁSA; (Hol és milyen templomban nevelkedett? Hogyan lett Adiabene József Pandarból zsidó József, az „ács”?

• VII. GABRIEL; (A merénylet, Az „arám” nyelvről.)

• VIII. A PÁRTUS HERCEG BETLEHEMBEN; (Hol született Jézus, Az esszeusok, A sippári ige, A „kiátkozott” anyának fiát megölni!, A nagy merénylet.)

•IX. NIKODÉMUS EVANGÉLIUMA;

• X. JÉZUS URUNK SZÜLETÉSNAPJA; (Történelmi visszapillantás, Mikor született Jézus?)

• XI. A MAGYARSÁG JÉZUSA; (Jézus csak a magyarság Jézusa! Az „Oroszlán pár”, Rozetta az oroszlánokon, Miért van hét oroszlánpár? 

• XII. JÉZUS URUNK 2005. SZÜLETÉSNAPJA;

• XIII. „ÉS MEGJELENT ÚJRA NEKÜNK IS”! (Végy le engem a keresztről! A keresztre feszített hagyatéka, A Turini lepel vallomása, Az Ovideói Szent Lepel.)

• XIV. JÉZUS ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK TÖRTÉNELMI HÁTTERE; (Földrajzi és származástani vonatkozása, A törvényhozás és a joggyakorlat Jézus idejében.)

• XV. KÉT PÁRTUS HERCEG JUDEÁBAN; (Kr.e. 6. esztendő, Jézus Urunk születése.)

• XVI. A JÉZUSI IGAZSÁG ÉS TANÍTÁS; (A Holt tengeri tekercsek, Qumran és a Jézus születése előtti időszak, Jézus tanítási és működési időszaka, Az Édesanya és Szent Fia, Jézus feltámadása utáni időszak, Tiberius császár levele Pilátushoz.)

• XVII. „KAPTOK MAJD JELEKET TŐLEM”; (A Jóisten malmai lassan őrölnek, Jézus Urunk evangéliuma.)

• XVIII. SAUL RABBI; (Jézus igéje és Saul ideológiája, „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, Miért van szükség áldozatra?)

• XIX. „INRI ÉS SOLYMA; („Elvégeztetett”, Jézus Urunk hagyatéka a Pártus Birodalomban.)

• XX. HARC A JÉZUSI ÖRÖKSÉGÉRT; (A „Szent Grál”, A két Mária, Az „Ember fia”, A „Fény Szüze”.)

• XXI. AZ ADIABENE KIRÁLYSÁG, (Két zsidó király Adiabenében? Az Adiabene királyság uralkodói.)

• XXII. A SZENTHÁROMSÁGUNK SZENT KORONÁJA; (A Szent Korona története, „Egy királyi szüzet a Szent Koronáért”.)

ZÁRSZÓ - A FÉNYBENÁLLÓK HÚSVÉTJA;

--------------------------------------
Magyar Biblia:

„Fogadd szeretettel e könyvet! A Világ Világosságától jön - és oda vezet majd vissza. A múlt igazságának fényét hozza a jelen sötétségébe. Istenről beszél e könyv úgy, amint Őt megismerték ősapáink, és ahogy ismereteiket - évezredekkel ezelőtt - agyagtáblákra írták. Szeresd az Istent, és becsüld őseidet e könyv szerint, hisz jövődet építed általuk! Mert, aki Istennek és múltjának szeretetével megújulni képes - az halhatatlanná lesz. Az ember is és a Nemzet is”. 
(Badiny Jós Ferenc)

A kötet főbb gondolatai:

• A káldeusok írták először a Mah-Gar nép történetét, a világ teremtésétől kezdve, mert ők voltak az „írás” feltalálói.

• Hol laktak a káldeusok, és melyek a hagyományaik?

• A Szellem, a Lélek és az Erő neve = IZ, a Csend, az Ősanyag és az Ősvíz együttes neve = TEN. Így lett nekünk a kezdet: ÍZ-TEN.

• Azért teremtette ÍZ-TEN a Lelket, hogy benne mindenütt és mindenkoron lakozzék. Az élő Lélek: ÍZ-TEN hajléka.

• Hogyan teremtette ÍZ-TEN a z Életet?


• A káldeusok hite szerint a teremtés erejének Szentháromsága.

• A Fényözön és Vízözön. A Vízözön előtti élet káldeus emlékei.

• A Biblia szó káldeus ékiratok szerinti értelmezése és jelentése.

• Hol volt a Tudás Fája?