Regisztráció
Információ
Szabályzat
Hírlevél
Fórum
Ajándék kuponok
BLOG
Kreditpont gyűjtés
BINGO

Megnyilt  DealShakert  piac érdemes körülnézni

Szerver idő:07:35:47
Licitbox.hu

A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték

2 kötet egyben: MU - Az emberiség szülőföldje, A Magyar-Maya népcsalád vándorlása

Összefoglaló: MU - Az emberiség szülőföldjeA Magyar-Maya népcsalád vándorlása 2 könyv egyben. Igazi könyvritkaságot tarthat a kezében az olvasó. Olyan két könyvet, mely az antikvár könyvpiacon horribilis áron kerül adás-vételre, hiszen két olyan könyvről van szó, ami csak korlátozott példányszámban került kiadásra, az egyik az emigrációs szamizdat kiadás részeként mindössze világszerte néhány tucat példányban. 

• Az első könyv az elsüllyedt MU kontinensről szól, melyet a szerző az emberiség és főképp a magyarság származási helyének jelöl meg, visszanyúlva az írott történelem előtti időkbe. Ennek teljes megjelentetése az eredeti kiadás alapján. 

• A második kötet a magyarok kirajzását mutatja be szerte a világban Dél-Amerikától Nyugat-Európáig. Nyelvészeti elemzéseket tesz közzé, melyek bizonyítják a magyar nyelv rokonságát az ó-göröggel (mely nem azonos az újgöröggel), rokonságát az Amerikában élő Maya (Magya) néppel és nyelvvel, és további nyelvészeti adalékokat ad a magyar-etruszk rokonságra is, de a Sumér kapcsolatra is hasonlóan kitér. 

A szerző sokat hivatkozott forrásmunkáiról van szó, melyek nélkül a modern nyelvkutatás elképzelhetetlen. Szinte minden nyelvkutató hivatkozik ezekre a forrásmunkákra. A szerző hagyatéka nem lehet teljes, mivel hirtelen halála nem tette számára lehetővé, hogy több, a könyvben is hivatkozott művét megírja és közreadja. Ezen könyvek megírása a jelenkor kutatóinak feladata, akik ezt részben már meg is tették. Mi most közreadjuk a teljes Csicsáky hagyatékot!

A könyv amit a kezében tart, egy történelem előtti földrész misztikus históriája. És nem lehet véletlen, hogy ezt a kötetet magyarul egy magyar hajóskapitány vetette papírra. Itt a történelmi írott bizonyítékok és a földrészeken megmaradt hagyományok egy mitikus világba vezetnek bennünket. Ez a világ MU világa, az ősmagyarok egyik feltételezett őshazája. A nyelvek bölcsője, és a vallási hagyományok gyökerei mind ide vezetnek vissza...

Csicsáky Jenő biztos kézzel és meggyőző bizonyítékokkal kalauzol bennünket MU birodalmában. Ez a mű a magyar őshaza-irodalom alapkönyvei közé tartozik. Külön értéke, hogy ebben a kötetben a két háború között megjelent Csicsáky MU könyv mellett egy későbbi, már az emigrációban megjelent műve is helyet kapott. A két mű szervesen kiegészíti egymást és egy olyan különös magyar múltban találjuk magunkat, amit „a hivatalos történelem még nem ismer - vagy nem akar ismerni...”

Izgalmas olvasmány, igazi szellemi kaland! Először Magyarországon egy kötetben a két beszerezhetetlen Csicsáky könyv, a teljes Csicsáky-hagyaték.
*

Csicsáky Jenő „A magyar nemzetcsalád útja Távol Nyugatról a Távol Keletig” (Sydney 1961) című könyvében nemzetünket egy elsüllyedt földrész lakóitól eredezteti. Idézzük a katasztrófális eseményt: 

„… a Csendes-óceánban egykor létezett három halomból álló óriás földrész,… amely Kr. e. 11 542. év május havának 13. napján az ottani éjjelen vulkanikus lángörvénytől elárasztva az Óceán mélyére süllyedt…” Az elsüllyedt földrészt Munak, Anyának, Földanyának stb. hívták. Lakói, a magyák (= magyarok) tanították meg a népeket nyelvre, írásra és emberi életre. A magyák egy része Muból Amerikába költözött; nyelvük feltűnően egyezik a magyarral. A magyák többi ága a földkerekség többi részén szóródott szét. 
(Rédei Károly 2003)
*
A kötet TARTALMA:
I. MU AZ EMBERISÉG SZÜLŐFÖLDJE:
BEVEZETÉS
• Mu leírása és pusztulása;
• Mu művelődésének kora;
• Az elvadulás eredete;
• Az ember földi megjelenésének országa;
• Szemelvények különböző tudományos munkákból;
• Szemelvények Egyiptom vallásáról;
• A Naacal-táblák a kezdetről és a teremtésről;
• Mu, a Nap birodalma;
• Észak-Amerika helye az ősi civilizációban;
• Eltemetett városok Mexikóban;
• Tanulságok Niven eltemetett városaiból;
• Niven másik nagy felfedezése;
• A legegyszerűbb ősi jelképek;
• Mu földtani története;
• Dél-Amerika;
• Atlantisz;
• A görögök;
• Mu kivándorlási vonalai;
• Mu vallása;
• A végszó;

FÜGGELÉK:
• A magyarság eredete;

II. A MAGYAR NEMZETCSALÁD ÚTJA A TÁVOLNYUGATTÓL A TÁVOLKELETIG
(A Magyar (Maya) népcsalád vándorlása)
UTÓSZÓ

„A Magyar „Mu” Mu az emberiség szülőföldje - A Magyar (Maya) népcsalád vándorlása” című ezen kiadványt, a történetkutatást választó hosszújáratú tengerészkapitány tollából a két művet egy kötetben, vagyis a teljes Csicsáky-hagyatékot megismerni akaró, az emberiség szülőföldje, az ősmagyarok egyik feltételezett őshazája, a nyelvek bölcsője, a vallási hagyományok gyökerei és a népcsalád vándorlása iránt érdeklődő, azt lehetőleg át- és tovább is gondoló, elemző- és értékelő olvasóinknak ajánljuk.