Regisztráció
Információ
Szabályzat
Hírlevél
Fórum
Ajándék kuponok
BLOG
Kreditpont gyűjtés
BINGO

Megnyilt  DealShakert  piac érdemes körülnézni

Szerver idő:07:58:09
Licitbox.hu

A Magyar Korona könyve

Kassai Lajos lovasíjász, (a Magyar Érdemrend középkereszt kitüntetettjének) gondolatai a Szent-e a Szent Korona c. film kapcsán. (2016. augusztus 17. Kaposmérő)

Amíg a tudományok jelentős része a tapasztalaton alapul, addig a történelemtudományt a szemlélet jellemzi. Ennek köszönhetően tanították nekem '56-ot ellenforradalomként, míg a gyermekem tankönyvében már forradalomként szerepelt. Nem tudom, hogy a korona hamisítvány-e vagy sem, hiszen nem vagyok ennek a területnek a szakértője. Eddig ahányan vizsgálták ezt a magyar történelemben legfontosabb szerepet betöltő szakrális tárgyat, annyiféle következtetésre jutottak. Ami ebben a filmben az érdeklődésemet felkeltette, az Kozsdi Tamás maga. Személyében a spiritualitás egy új hajtása szökött szárba ősi kultúránk gyökerein. Miután személyesen ismerem az alkotót, elmondhatom, hogy a film nagyon visszafogott. Tamás arra született, hogy tabukat döngessen, gátlástalanul csörtessen át téren és időn, és rúgja föl a körénk szilárdult dimenziók kereteit. Még sokat fogjuk hallani e szárnyaló madár tollának suhogását.
..........................................................

„A címben megfogalmazott Magyar Korona alatt nem csupán a Magyar Szent Koronát értem, hanem mindazt az államalakulatot, amelyik másfél ezer éve, a negyedik században a Kárpát-medencében létrejött. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, évezredeken át számos nép ittléte és átvándorlása készítette elő a talajt. 

Jelen munkámban, bár kifejezetten az Anjou-kor előtti 1300 év Kárpát-medencei történelmére helyeztem a hangsúlyt, az első fejezetekben ennél régebbi korokra nyúló visszatekintést is tettem. A Magyar Korona fémjelezte államalakulat történetét egy Európára vonatkozó magyar külpolitikai kontextusban is megvizsgáltam (370-1241 között) tárgyalva, sokszor újraértelmezve megannyi történelmi korszakot és eseményt is, majd a tatárjárás utáni időszakban már kifejezetten csak a Magyar Szent Korona néven ismert ötvöstárgy és a köré kialakult kultusz vizsgálatával foglalkoztam, amely a hiedelem szerint ma az Országház Kupolacsarnokában van. 

A történelmi vizsgálatokkal azt az évezredes hömpölygést, ritmust is láttatni szeretném, amelynek csak egy epizódja a 895-ben végbement „honfoglalás”. Meglátásom szerint a Kárpát-medencei népek sok évezredes történetét ritmusában és átfogó logikájában kell szemlélni, nem pedig véletlenszerű népáradatok céltalan vándorlásaiként. Atilla hun király a trójai szikamberek pilisi városában telepedett le. Az avarok szintén hunok voltak, Árpád vezér ugyanott a Csepel-szigeten állomásozott, ahol anno Atilla király és Géza fejedelem is olyan szentélyt építtetett, amin a sumér királyok szimbóluma volt felfestve, hogy csak néhány kapcsolatot említsek.

Jelen munkámban nemcsak egy átfogó magyar történelmi áttekintést kívántam adni, hanem bemutatni mindazokat a logikai anomáliákat, amelyeket a Magyar Szent Korona kapcsán a kutatásaim során felfedeztem. Munkám célja egyfelől az volt, hogy egy több éves forrásgyűjtési szakaszt lezárjak, valamint az általam felismert gondolatokat a szélesebb Olvasóközönség elé tárjam. A címben megfogalmazott merész állítás, mely szerint Európa feltámad, arra vonatkozik, hogy ha a Magyar Korona a harmadik évezredben újra képes lesz kifejezni önmaga erejét, hatalmát és mágikus működésének kódjait, akkor Európa számára egy olyan fényminőséget nyújt át, amelyre véleményem szerint az európai népek lelki közössége nemcsak hogy éhezik, hanem büszke lesz rá minden ma élő magyar ember is. Kívánom, hogy így legyen! 
(Buda, 2013. október)
*
Előszó a harmadik kiadáshoz:
2016. augusztus 14-én az interneten bemutatásra került a Szent-e a Szent Korona című 78 perces riportfilm, melyben e mű koronahamisítási elméletét számos képpel és átfogó érvrendszerrel együtt ismertettem. A tabudöntögető elméletet egy hónap alatt tizenötezren nézték meg. A jelen, harmadik kiadás belívében teljesen változatlan a harmadikhoz képest. Kötésében keménytáblás lett, valamint az 1000-1944 közötti magyar tisztviselőket bemutató harminc oldalas melléklet is visszakerült a kötetbe.
(Budán, 2016. szeptember 20.)
*
TARTALOM:

Személyes indíttatás 
A Szerző előszava 
Előszó egy különös koronakönyvhöz 

INDÍTÓ KÉP 
Mi a Magyar Szent Korona?
Korona az Országházban 
Az Égi Tanács szemszögén át 

MAGYAR TÖRTÉNELMI VIZSGÁLATOK 
1. A suméroktól pannonokig 
2. Szkíták, dákok, géták 
3. A római kor hazánkban 
4. Arius és a Nicaea-i zsinat története
5. A hunok a Kárpátokba érkeznek 
6. Atilla király birodalma 
7. Vallási ügyekről 
8. Az avaroknak nevezett fehér hunok
9. Mi történt Kazáriában? 
10. A fejedelmek kora Gézáig 
11. Géza fejedelem külpolitikája 
12. I. István királysága 
13. Királypuccs a magyar udvarban 
14. András király a szentistváni úton 
15. László és Kálmán hercegek uralkodása 
16. II. András és az akkoni világtalálkozó 
17. A tatárjárás után szétesett mágia 
18. Kié a jog? 
19. A szétszakadt szakrális valóság 
20. A hamisítás kora 
21. Mindenki vizsgálódik 
22. Az eltérített idő 
23. Huszonnégy év kilenc hónap 

ZÁRÓ KÉP 
Lezáró gondolatok 

Forráshivatkozások jegyzéke 
Mellékletek 

Bibliográfia a Magyar Korona kutatásához 
Magyarország elöljárói és tisztségviselői 1000-1944.
Felhasznált források az elöljárók és tisztségviselőkhöz.